Blog

 • standard blog post with image

  Be able to dream

  Via Plan Nederland steunt Bioblink het project ‘Saksham’ in India. In dit project krijgen arme jongeren de kans om een beroepsopleiding te volgen. Hierdoor hoopt Plan te kunnen zorgen voor blijvende verbeteringen in leefomstandigheden en toekomstperspectief voor jongeren uit sloppenwijken.
   

  De jongeren kunnen verschillende opleidingen volgen, zoals ICT, Hospitality en Sales. Ze krijgen dan vakgerichte trainingen, maar ook Engels en computervaardigheden. De trainingen duren drie maanden en daarnaast lopen de jongeren een maand lang stage.
   
  Het project heeft als doel om 2000 jongeren in drie jaar te kunnen helpen, met een 100% baangarantie. Dit wordt bewerkstelligd doordat de opleiding marktgericht is, het bedrijfsleven actief bij het project wordt betrokken en er een netwerk van alumni wordt gestart.
   
  ‘Saksham’ betekent be able to dream. Hopelijk kunnen de jongeren hun dromen waar maken en kan Bioblink daar een beetje bij helpen door het project van Plan Nederland te steunen. Maar u kunt dat ook! Via de website: https://www.pifworld.com/en/projects/PlanSaksham/353