Blog

 • standard blog post with image

  De hoge kwaliteit van leven in Nederland heeft een prijs: sociale innovatie is de oplossing

  We doen veel voor energie- en klimaatdoelen, maar kijken hierbij naar een te korte termijn en houden te weinig rekening met verre toekomstdoelen. Dat is de strekking van het persbericht dat gisteren door het Centraal Planbureau(CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten werd gebracht.
   
  “De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. (...) lijkt echter geen stand te kunnen houden voor volgende generaties. (...) Innovatie speelt een belangrijke rol.”
   
  Op het moment is het overheidsbeleid gericht op de doelen voor 2020. Met de overgang naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 wordt nog weinig rekening gehouden. Echter, stellen de (Plan)bureaus, zijn er verschillende burgerinitiatieven, die het draagvlak onder de bevolking kunnen vergroten.
   
  Ik kan we een goed burgerinitiatief bedenken wat hierbij aansluit, u ook?
   
  Kijk voor het volledige persbericht met het verslag van de derde Monitor Duurzaam Nederland op: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/duurzaamheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-074-pb.htm