Blog

 • standard blog post with image

  Duurzaam eiland Samsø model voor Texel

  Deze week zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Denemarken. Ze bezochten daar onder andere het eiland Samsø, wat eerder al een voorbeeld voor Goeree-Overflakkee genoemd werd en nu ook voor Texel. Wat er zo speciaal is aan Samsø? Het eiland wil in 2030 vrij zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen.
   

  Tweede vraag is: hoe doen ze dat? Ten eerste met windturbines, waarmee zelfs meer stroom wordt gegenereerd dan nodig is voor het eiland. Dat overschot wordt geëxporteerd naar het vaste land. Daarnaast is er veel ecologische landbouw en is het bijzondere vooral dat er geen standaard eco-huisjes gebouwd worden - niets mis mee overigens - maar dat het eiland zijn eigen karakter heeft en behoudt. Zoals onderzoeker Andy van den Dobbelsteen stelt in zijn artikel op duurzaamgebouwd.nl: “Zonder landschapsverkrachting of cultuurhistorische concessies”.
   
  Daarmee kom ik direct bij misschien wel het belangrijkste punt waarom duurzaamheid werkt op Samsø én misschien ook het punt waarom het voor Nederlanders moeilijker wordt: het vertrouwen van het volk. Volgens Van den Dobbelsteen blaakt het volk van zelfvertrouwen en zijn ze oprecht blij met hun eigen producten en hun eigen windmolens. Dat laatste is ook volgens burgermeester Marcel Meijer - ja, een Nederlander - belangrijk voor het succes, de eilanders zijn zelf eigenaar van de windmolens. Hiernaast zijn consensus en de wetenschap dat klimaarneutrale maatregelen geld opleveren belangrijke punten, stelt Meijer. Een goed antwoord op de belangrijkste vraag van koning Willem-Alexander: hoe ondervang je weerstand tegen windmolens?
   
  Ook Van den Dobbelsteen stelt dat Nederlanders op dit punt wat van de Denen kunnen leren. De positieve insteek. Waar wij Nederlanders de neiging hebben overal problemen te zien, met de negatieve anti-windlobby voorop, laat Samsø zien dat er echt wat moet gebeuren. Geen gezeur.